Moderátor:
Ing. Jan Kroupa

DZKT 2018 – Žací technika se sběrem