Moderátor:
Ing. Jan Kroupa

DZKT 2018 – Komunální stroje