Archiv pro rubriku: Odpady

Filtr

Pomáhají s odpadním elektrem více než tisícovce obcí

Odpadní elektrozařízení a baterie představují problematickou a potenciálně nebezpečnou kategorii odpadu a pro obce je tak důležité umožnit svým občanům je legálně a zdarma odevzdat k ekologické recyklaci. Kvalitní podporu v této oblasti najdou u kolektivních systémů. Při výběru služeb je pro obce podstatné, zda svoz nebude zbytečně administrativně náročný či zda nebudou...

Kategorie: Odpady

Slovenský zálohový systém představen v Birminghamu

Na mezinárodní odpadové konferenci RWM v anglickém Birminghamu byly za účasti ministra životního prostředí SR Jána Budaje představeny zkušenosti s úspěšným zavedením zálohového systému na Slovensku. Prezentace slovenských zkušeností zazněla v rámci čtvrtečního programu konference na hlavním pódiu před mezinárodním publikem složeném z odborníků a profesionálů v oblasti životního prostředí...

Kategorie: Odpady

Praha má novou moderní třídicí linku na plastový a kovový odpad

Městská společnost Pražské služby představila novou moderní třídicí linku, která vznikla jako součást třídicího centra v Chrášťanech u Prahy. Linka si poradí s různými druhy plastů, kovovými obaly, nápojovými kartony i s nežádoucími příměsemi. Hlavní město tak zvýší podíl vytříděných materiálů předaných k recyklaci a využije i zbytkový plastový odpad.  Jde o další...

Kategorie: Odpady

Rozšíření sběru o další kategorii elektrozařízení

Společnost Ekolamp pokračuje ve strategii modernizace a rozšiřování služeb. S předstihem získala oprávnění provozovat kolektivní systém podle nového zákona o výrobcích s ukončenou životností a dále rozšířila sběr o další kategorii „malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení“. V praxi jde například o mobilní telefony, tiskárny či kalkulačky. Každý kolektivní systém pro...

Kategorie: Odpady

Vysbírané odpadní elektro, nové sběrné nádoby i spokojenost klientů

Společnost REMA Systém si za loňský rok připsala nejen 4% meziroční nárůst v celkové hmotnosti vysbíraných vysloužilých elektrozařízení, ale i o bezmála dva procentní body vyšší dosaženou míru materiálového využití vysbíraného odpadního elektra. Zároveň se REMA může s 21 500 sběrnými místy pyšnit jednou z nejhustších sběrných sítí v celé republice. Průzkumy spokojenosti se službami rovněž ukazují...

Kategorie: Odpady

Plechovky jsou dobrým sluhou, ale mohou být zlým pánem

Boom popularity kovových nápojových obalů pokračuje. V třídění máme v tuzemsku co dohánět. Alespoň jednou týdně vypije doma plechovku téměř polovina Čechů, jak vyplývá z dat celoevropské iniciativy Každá plechovka se počítá. S tím roste požadavek na recyklaci tohoto typu nápojového obalu. V metropoli se kovové obaly třídí od poloviny roku 2016 a...

Kategorie: Odpady

Kompostárna Jaroměř

Vzhledem k tomu, že kompostárna je umístěna v těsné blízkosti bioplynové stanice, je komplex navržen v souladu s myšlenkou odpadového hospodářství o zacyklení bioodpadů – tedy dalším využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů, kalů z ČOV z přilehlých měst a obcí, dřevní štěpky, drůbežích podestýlek a další zemědělské zbytkové biomasy. Kompostárna slouží jako koncový odběratel, který má...

Kategorie: Odpady

Žárovek se ekologicky zbaví jen 55 % spotřebitelů

 „Až dosloužím, chci do sběru“, to je recyklační heslo, které zná téměř každý, ale jaká je realita, tedy jak spotřebitelé skutečně s elektroodpadem nakládají? V případě světelných zdrojů, tedy úsporných zářivek, LED či wolframových žárovek, průzkum společnosti EKOLAMP ukázal, že světelného elektroodpadu by se ekologicky zbavilo 55 % Čechů. Zbývajících 45...

Kategorie: Odpady

ZEVO Tammervoima: Odpad cennou komoditou

Do programu expedice členů Sdružení komunálních služeb do Finska vhodně zapadla návštěva zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO), které tuto komoditu spaluje a současně z ní těží přidanou energetickou hodnotu. Objekt leží asi 12 kilometrů od centra Tampere. Ujal se nás Mika Pekkinen, generální ředitel provozovatelské společnosti Tammervoima Oy. Úvodem...

Kategorie: Odpady, Ze zahraničí

REMA opět rozdávala „Příkladné“ certifikáty

Už čtvrtým rokem oceňují kolektivní systémy REMA obce zapojené do celorepublikových projektů Zelená obec a Sběrný dvůr, které prostřednictvím sběrné sítě REMA odevzdaly za uplynulý rok nejvíce vysloužilých elektrozařízení, certifikáty Příkladná Zelená obec nebo Příkladný Sběrný dvůr. Pomyslné celorepublikové prvenství si z obcí v přepočtu na obyvatele odnáší obec Němčovice z okresu Rokycany v Plzeňském...

Kategorie: Odpady