Archiv pro rubriku: Odpady

Filtr

Soutěž EkoEda zná letošní vítěze

Aktuální ročník soutěže EkoEda ve sběru použitého elektra, kterou pořádá společnost REMA Systém, zná své vítěze. V kategorii mateřských škol obhájila prvenství Mateřská škola Dušníky, v kategorii základních, středních a speciálních škol uspěla Základní škola a Mateřská škola Skorošice. Celkem žáci zapojených škol odevzdali 40 731 kilogramů vysloužilých elektrozařízení. Na vítězné školy čekají vouchery...

Kategorie: Odpady

Systém denně vysbírá více než dva miliony obalů

Od začátku letošního roku se na Slovensku spustilo očekávané zálohování plastových lahví a plechovek. Za první čtyři měsíce se díky němu dokázalo vysbírat 100 milionů nápojových obalů, pro které se tak zajistí nejvyšší možná míra recyklace. Přestože standardem jiných zemí je spustit takový systém za rok a půl až dva...

Kategorie: Odpady

Kompostárna Libeř

Akciová společnost AGRO Jesenice u Prahy a.s., která má sídlo jižně od Prahy v obci Zlatníky - Hodkovice, se zaobírá zejména zemědělskou činností, avšak provozuje i další aktivity – je pěstitelem a producentem mražené zeleniny, nabízí techniku na zemní práce a dopravu materiálu, prodej písku, štěrku, suťového, betonového a živičného recyklátu,...

Kategorie: Odpady

Samosprávy začínají využívat chytré zámky na kontejnery

Díky chytrým zámkům samosprávy zajišťují, aby měli do kontejnerů přístup jen oprávnění občané a mohli úspěšně využívat množstevní sběr i v rámci bytové zástavby. Dubnica je první slovenské město, které chytré zámky využívá plošně pro své polopodzemní kontejnery, primárně pro zamezení odpadové turistiky. Zámky pro své fungování nepotřebují elektřinu –...

Kategorie: Odpady

Češi odevzdali k recyklaci 551 tun světelných zdrojů

V přepočtu na obyvatele lidé sesbírali vloni nejvíce světelných zdrojů v krajích Královéhradeckém, Praze a Zlínském, nejméně v Ústeckém a Karlovarském. Množství sesbíraných zářivek odpovídá 19 kilogramům rtuti. Češi jsou do sběrného místa ochotni urazit 1069 metrů, o 300 metrů více než před dvěma lety. K recyklaci se do speciální sběrné nádoby odevzdávají...

Kategorie: Odpady

Každá vytříděná baterie se počítá

Celosvětová událost Den Země koordinovaná organizací Earth Day Network se i letos konala v pátek 22. dubna. Již 53. ročník ekologicky motivovaného svátku připomíná důležitost ochrany životního prostředí a jeho nezastupitelnou roli pro lidský život. Významný svátek neopomíjí ani společnost ECOBAT, která v tuzemsku zajišťuje sběr odpadních baterií. Zdůrazňuje smysl sběru a...

Kategorie: Odpady

Pražské služby představují svozového transformera 

Největší metropolitní svozová společnost má nový typ vozu, který umí vysypat podzemní kontejnery i klasické nádoby. Pražské služby si od zapojení tohoto vozu slibují vyšší efektivitu při plánování svozů na jednotlivých svozových trasách. Na první pohled vypadá nový přírůstek ve vozovém parku jako klasický popelářský vůz. Na zádi má namontovaný...

Kategorie: Odpady

Nové trendy kompostování nejen ve městech

Uzavřená kompostovací zařízení jsou vyráběna v provedení se vsádkovým režimem, to znamená, že se naplní a vsádka je v zařízení po celou dobu průběhu první fáze kompostovacího procesu. Další variantou je kontinuální režim, kdy se zpracovávané suroviny zařízením posunují až k výstupu ze zařízení s tím, že na vstupu do zařízení jsou současně v odpovídajícím množství vkládány...

Kategorie: Odpady

Žebříček největších znečišťovatelů na světě

Komplexní analýza sestavila žebříček 38 členských států Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj podle toho, jak efektivně nakládají s odpadem vytvořeným v jejich zemích. Global Waste Index v roce 2022 ukazuje, že mezi zeměmi stále existují velké rozdíly v množství vyprodukovaného odpadu i způsobu jeho likvidace. Global Waste Index analyzuje efektivitu odpadového...

Kategorie: Odpady

Recyklohraní se zapojuje do vzdělávání o změně klimatu

Novým projektem Ekoabeceda pro klima se program Recyklohraní aneb Ukliďme si svět aktivně zapojuje do vzdělávání o změně klimatu. Cílí na pedagogy a žáky mateřských a základních škol a dále na pedagogy a studenty středních škol. Do konce školního roku 2022/2023 vytvoří populárně-naučnou metodickou příručku pro učitele Ekoabeceda pro klima...

Kategorie: Odpady